MAXIMAAL AFLADEN, EFFICIËNT VAREN EN EEN BETROUWBARE ETA

Het Covadem project (coöperatieve vaardieptemetingen) is in april 2013 gestart. Het project is gericht op het delen van actuele vaardieptemetingen waarmee schippers in de toekomst efficienter kunnen varen en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die de vaarweg biedt. Dat gaat als volgt: Binnenvaartschepen worden uitgerust met een eenvoudige computer om bestaande sensoren zoals het echolood, beladingsmeter, GPS en optioneel ook brandstofverbruikmeters uit te lezen, te combineren naar een bericht en naar de wal te verzenden. Uit deze metingen wordt de actueel gemeten kielspeling omgerekend naar een actuele waterdiepte op de gevaren route. Deze actuele vaardieptemetingen worden ter beschikking gesteld aan de schippers, zodat in de toekomst deze gegevens gebruikt kunnen worden voor een voorspelling van waterdiepten op de te nemen vaarroute. Zo kunnen schippers efficiënter varen.

AANLEIDING

De aanleiding van het project is dat er in de binnenvaart al jaren gestandaardiseerde elektronische kaarten aan boord zijn maar dat daar weinig of geen diepte-informatie in is terug te vinden. Niet alle Europese vaarwegbeheerders geven deze informatie nu vrij zodat deze in een betrouwbare kaart verwerkt kan worden.

DOEL

Het doel van het Covadem project is het aantonen dat er met een standaard dieptemeter aan boord en een beperkt aantal schepen onderweg in een bepaald gebied, een betrouwbare dieptekaart gemaakt kan worden. Inmiddels kan op basis van de huidige resultaten worden gesteld dat het werkt.

VOLGENDE FASE

In de volgende fase wordt de proef verder uitgebreid met meerdere schepen, wordt de betrouwbaarheid van onze gemeten data verder vastgesteld en wordt gewerkt aan het tonen van de data op een kaart.

Covadem is mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat en Connekt in het kader van Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV). Daarnaast leveren de CoVadem partners een eigen bijdrage aan de continuering van het initiatief. In Covadem werken samen: Marin, Autena Marine, Deltares, Bureau Telematica Binnenvaart en BLN-Koninklijke Schuttevaer.