Update 6 JUNI 2017. CoVadem genomineerd voor de MARITIME INNOVATION AWARD 2017

Update 5 JUNI 2017. CoVadem werkt aan een nieuwe website. Binnenkort beschikbaar op dit adres.

 

 

MAXIMAAL AFLADEN, EFFICIËNT VAREN EN EEN BETROUWBARE ETA

Het Covadem project (coöperatieve vaardieptemetingen) is in april 2013 gestart. Het project is gericht op het delen van actuele vaardieptemetingen waarmee schippers in de toekomst efficienter kunnen varen en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die de vaarweg biedt. Dat gaat als volgt: Binnenvaartschepen worden uitgerust met een eenvoudige computer om bestaande sensoren zoals het echolood, beladingsmeter, GPS en optioneel ook brandstofverbruikmeters uit te lezen, te combineren naar een bericht en naar de wal te verzenden. Uit deze metingen wordt de actueel gemeten kielspeling omgerekend naar een actuele waterdiepte op de gevaren route. Deze actuele vaardieptemetingen worden ter beschikking gesteld aan de schippers, zodat in de toekomst deze gegevens gebruikt kunnen worden voor een voorspelling van waterdiepten op de te nemen vaarroute. Zo kunnen schippers efficiënter varen.

AANLEIDING

De binnenvaart staat bekend als een efficiënte vervoerswijze. De efficiency, de milieuprestaties en betrouwbaarheid (ETA) waarmee een binnenvaartschip een lading aflevert zijn echter continue onder invloed van de steeds wisselende condities van de vaarweg. Dat beïnvloedt niet alleen de hoeveelheid lading die een schip mee kan nemen, maar ook de weerstand die het schip onderweg (ondiep water) ondervindt en de aankomsttijd.

Om zo efficiënt mogelijk te varen raadpleegt de binnenvaart diverse bronnen die hem informeren over de conditie van de vaarweg op de af te leggen route. Voor die informatie geldt echter:

 • Het is niet overal beschikbaar;
 • Het is niet altijd actueel;
 • Het gaat over waterstanden, niet over waterdiepten;
 • De referentievlakken zijn per regio verschillend;
 • De voorspellingen zijn vaak onbetrouwbaar;
 • De informatie houdt geen rekening met de specifieke kenmerken van jouw schip;
 • Het uitbreiden van officiële metingen is kostbaar.

De aanleiding voor CoVadem is dan ook de volgende uitdaging:

“Iedere dag worden onze vaarwegen bevaren door binnenschepen. Al die binnenschepen hebben een dieptemeter. Zou je op basis van die gegevens niet zelf, als sector, kunnen zorgen voor actuele inzichten in de ontwikkeling van de rivier?” En: “Zou moderne big data technologie niet kunnen helpen om die data slim te filteren en zelflerende systemen te bouwen die straks betere voorspellingen kunnen geven?”

DOEL

CoVadem heeft als doel om continue en altijd actuele informatie beschikbaar te maken over de beschikbare waterdiepten, de voorspelde ontwikkeling daarvan en de monitoring van scheeps- en transportprestaties in relatie tot de riviercondities.

CoVadem verzamelt data het uitlezen van reeds aanwezige dieptemeters aan boord van deelnemende schepen. Dat doen we via een beveiligd platform waarbij de schipper zelf bepaalt of en met wie hij welke gegevens deelt.

Op die manier worden gegevens verzameld waarmee slimme, nieuwe inzichten ontstaan. Zo maken we binnenvaart beter, dragen we bij aan betere klimaat- en milieuprestaties en helpen we de watermanagers om pro-actief de waterveiligheid te waarborgen.

VOLGENDE FASE

De activiteiten van CoVadem kennen op dit moment vier speerpunten:

 • Het voorbereiden van een structurele opschaling van de vloot naar minimaal 250 metende schepen. Daarbij ligt het accent op schepen die varen op de hoofdvaarwegen en bij voorzien zijn van gps, beladingsmeter, dieptemeter en bij voorkeur brandstofverbruikmonitoring.
 • Het realiseren van een webinterface voor waterdiepte-informatie en gepersonaliseerde prestatiemonitoring.
 • Het verder ontwikkelen van de achterliggende kennis en de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde algoritmen voor het verhogen van de nauwkeurigheid van informatie en het uitbreiden van de inzetbaarheid van de data.
 • Het ontwikkelen van een businessmodel waarmee ook na de introductie van informatiediensten de continuïteit en doorontwikkeling kan worden gewaarborgd.
CoVadem is een initiatief van MARIN, Deltares, Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart. De ontwikkeling van CoVadem is mede mogelijk gemaakt door financiële support, opdrachten van en inhoudelijke samenwerking met een groeiende community van onder meer: Rijkswaterstaat, Connekt, TKI Dinalog, Havenbedrijf Rotterdam, Port of Switzerland, BCTN, Danser Containerline, ThyssenKrupp Veerhaven, Heuvelman Groep, NPRC, Shipping Factory, evofenedex, Van Oord, TU Delft, Universiteit Twente en ruim 50 individuele binnenvaartondernemers..